Seltsi tegevuse põhieesmärgiks on nii Seltsi liikmetele kui ka kuni 18-aastastele lastele spordiga tegelemiseks soodsate tingimuste loomine, sealhulgas heategevuslikul eesmärgil lastehoolekandeasutuste ja/või majanduslikult ebavõrdses seisundis olevate laste vaba aja sisukaks veetmiseks ürituste korraldamine ning üldise tervisliku ning sportliku eluviisi edendamine.